Historie

V jednotlivých letech najdete snímky získané naskenováním, resp. originální snímky z dig. aparátů

Pro starší harcovníky uvádím naskenované fotografie Jirky Tejchmana :

http://1url.cz/KtwRW 

Jsou tam fotografie ze Stezek (2, 8, 10, 11, 12, 15, 16), zimního přechodu Velké Fatry 1970 a Spanilky 2015


Kontakt

Pavel Stulík (PaS)

603227967

Rukověť

Portréty lidí z Jedničky najdete na albu níže:

Seznam lidiček Jednicka-2_2015-1.xls  je zaheslován, heslo sdělí PaS mailem, resp. osobně

Sleziny :   návrh na 1.pol. 2017: 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6.

Nekrolog Tondy Rosického a Hanky Hanákové  najdete po kliknutí na podtržené jméno

Narození Adély Komoňové a Elišky Novotné-Syslové najdete po kliknutí na podtržené jméno

Polárka nás opustila

Vnoučata našich členů Lubora a Ilonky Šmídů, Jitky Warausové a manželů Veselských najdete po kliknutí na podtržené jméno