14.03.2016 19:31

Březnová slezina

Účast byla veliká, dokonce dorazili i mimopražští (Jimmy, He Hlu), Hudebníci se též sešli ve větší sestavě (Dolejš, Vl.Ká, Va Mi, Henry, Mi Šv, Pa Šl, Pe Vr a Ji Va). Taneční melodie zapůsobily a na parketě se scházelo dost párů. Oslavenci byli opět dekorování Alenkou Melicharovou ( Va Va, Pepa Tr, Permon, Vě Sv, Vě Šu, Re Je), po hlásání nabídli ostatním panáčky a pak se zase gratulovalo jim v tanečním rytmu...

Z hlásání:

- z Velké Fatry se vrátili naši účastníci vpořádku, neb měli štěstí a hned první den jim napadl nový sníh (ca 15 cm prašanu) a většinou byl mráz. Fotodokumentaci najdete na  https://pastulik2.rajce.idnes.cz/160225_Velka_Fatra/  .

- Valná hromada TAKu byla v Dol. Počernicích a nejveselejší byla pasáž o Puštíkovi brýlatém (sponzorován TAKem). Dohodl se výlet delegace TAKu do ZOO, jehož cílem měla být zdravice jmenovaného. Nedošlo k ní, neb Puštík se nenechal probudit... fotodokumentaci najdete na https://pastulik2.rajce.idnes.cz/160307_Pustik_a_TAK/

- Bál TAKu "Ples v opeře" bude 1.4.16, pár posledních lístků je možné ještě (co nejrychleji) domluvit s Vě Svobodovou). Milada upozornila na možnost oblečení pánů bez saka, v bílé košili, pásem a samozřejmě kalhoty, boty,.....

- další slezina v pondělí 11.4.16 Na Kovárně, bude poslední šance přihlášek na Stezku (He Mrzenová, Ol Veselská, Jimmy)

- Velká rada (rada TAKu s vedoucími tras) bude 18.4. a bude zde uzavíráno přihlašování Stezky

-Kuličkiáda Jiřího Navrátila bude v pondělí 25.4.16 u mohyly Hvězda od 16:00 h

- Širší plénum trasy bude v pondělí 25.4.16 od 19 h v salonku Na Kovárně. Uvítám Vaše písemmné podněty ke zlepšení činnosti Jedničky....

-Další akce byly popsány v "Únorové slezině"....

Na závěr hlásání přednesl Milan Kotál svou básničku "Óda na Gabrielu Soukalovou" :

      Rozzářila jsi moje staré oči

     rozvířila krev v mém sešlém těle

     jsi hvězdou dnešních dnů a příštích nocí

    a každý český muž by Tě chtěl do postele.

Všem přeji hezké, veselé Velikonoce........Pa St

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Stulík (PaS)

603227967

Rukověť

Portréty lidí z Jedničky najdete na albu níže:

Seznam lidiček Jednicka-2_2015-1.xls  je zaheslován, heslo sdělí PaS mailem, resp. osobně

Nekrolog Tondy Rosického a Hanky Hanákové  najdete po kliknutí na podtržené jméno

Narození Adély Komoňové a Elišky Novotné-Syslové najdete po kliknutí na podtržené jméno

Polárka nás opustila

Vnoučata našich členů Lubora a Ilonky Šmídů, Jitky Warausové a manželů Veselských najdete po kliknutí na podtržené jméno

Historické vítězství Jedničky na Stezce 2017

Jarda Pšenička nás opustil 2017 , Parte , fotografie a video