16.11.2015 20:58

Martinské posvícení

Naše již 6. akce v hotelu Svornost byla ve stylu černo-bílém. U vchodu si příchozí připili uvítacím drinkem (mladé martinské víno od Michlovského). Zpočátku jsme se scházeli pomalu, ale na kachní večeři nás už byl plný sál. Dolejš band s Béďovými varhanami byl dříve připraven a vyzval účastníky do tance. Jak bylo konstatováno, bylo zde hodně velmi dobrých tanečních párů! Ti, kteří netančili, TAK se měli na co dívat. Mladší kapela Kdo Má Čas se Standou Hejdou záhy zahrála pár lidových písniček a parket byl pak plný až do konce posvícení. Láďa Dolejší vzpomenul na začátky našich diskoték, které ToRo organizoval s naší pomocí na koleji v Podolí (2006,2007). Helenka Rosická poděkovala všem za účast na pohřbu Tondy a projevení soustrasti. Při mazurkách si zatančili skoro všichni a tak organizátory špendírovaný chleba se sádlem a cibulí přišel vhod. Pár mých fotografií a jedno video najdete  zde  . Další fotografie Jitky Komoňové (po kliknutí na její jméno) a video Pavla Hrabala.

Děkujeme účastníkům za hezkou atmosféru a počítáme s pokračováním za rok v pátek 11.11.2016 opět v hotelu Svornost, který ochotně vychází vstříc našim požadavkům.

Sepsal Pavel Stulík

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Stulík (PaS)

603227967

Rukověť

Portréty lidí z Jedničky najdete na albu níže:

Seznam lidiček Jednicka-2_2015-1.xls  je zaheslován, heslo sdělí PaS mailem, resp. osobně

Nekrolog Tondy Rosického a Hanky Hanákové  najdete po kliknutí na podtržené jméno

Narození Adély Komoňové a Elišky Novotné-Syslové najdete po kliknutí na podtržené jméno

Polárka nás opustila

Vnoučata našich členů Lubora a Ilonky Šmídů, Jitky Warausové a manželů Veselských najdete po kliknutí na podtržené jméno

Historické vítězství Jedničky na Stezce 2017

Jarda Pšenička nás opustil 2017 , Parte , fotografie a video