06.02.2017 21:00

Únorová slezina

v netradičním termínu (posun o jeden týden kvůli Valné hromadě TAKu) se nás sešlo méně než obvykle. Po nějaké době mne požádala šéfová hospody o rozhovor. Sdělila mi, že končí s pronájmem restaurace (od Teplárenské) 20.2.2017 a budou pokračovat v bývalé pizerii (100 m vzdálené u výstaviště) začátkem března. Má zájem o naše návštěvy a jelikož neznáme podmínky jejich nové restaurace, tak jsme se domluvili s Michalem Kamarádem, že se pokusí zjistit možnosti pro budoucí sleziny v této "pizerii", popř. zda nebude už nový pokračovatel v současné "Kovárně". Další možnosti jsou v restauraci "Prokopské údolí" (kde končila potulka Dolejše), dále v restauraci U Bláhů (v Bráníku) a nebo v KD Ládví. Po úsilovném jednání vybereme restauraci pro březnovou slezinu a co nejdříve oznámíme mailem. Únoroví oslavenci - Maruška a Petr Stulíkovi, Vašek Veselý, Ilonka Šmídová a Naďa Soukupová si užili své oslavy a muzikanti hráli a zpívali k všeobecné radosti. Hlásání:

- uvítal jsem nového člena (spolužák Vaška Mičkala) Čestmíra Haška a popřál mu dobrý start v naší partě.

- Spanilá jízda upřesňuje podmínky a budou sděleny přihlášeným SMS a nebo maily. Odjezd tento pátek do Krušných hor.

- Valná hromada TAKu bude 13.2. od 18:30 h v hotelu Svornost, Dolní Počernice

- březnová slezina má být 13.3. Pokusíme se do konce února sdělit, kde to bude

- zájemci o účast na bálu TAKu (7.4.) sdělí tuto skutečnost Věře Svobodové co nejdříve, aby bylo možné objednat příslušný počet rezervačenek.

- Pidistezka s ubytováním ve Sloupu v Čechách (5.-8.5.). Výběr peněz bude na březnové slezině dle informací rozeslaných Jimmym.

- Kulatiny 8.-10.9. organizují oslavenci pod vedením Ivy Kamarádové, zájemci hlaste se (můžete i Nadě Soukupové). Další informace rozešlou organizátoři včas.

- 59.Stezka se zakončením v Třemošnici 28.9. - 1.10. Účastníci musí zaplatit zálohu na březnové slezině, aby se mohla zaplatit ubytovatelům záloha. Organizátoři Mirek Švejka a Dana Vaculíková rozešlou první informaci co nejdříve. 

- Alenka Melicharová ( alamelicharova@seznam.cz ) shání svazácké košile, pionýrské šátky a další podobné archiválie k pořádání rodinné akce.

- Pavel Hrabal si posteskl po 22:30 h, že mu chyběla volná tanečnice...takže příště, která si budete chtít zatancovat, tak vydržte !!! Kapela hrála v tu dobu na výsost dobře!

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Stulík (PaS)

603227967

Rukověť

Portréty lidí z Jedničky najdete na albu níže:

Seznam lidiček Jednicka-2_2015-1.xls  je zaheslován, heslo sdělí PaS mailem, resp. osobně

Nekrolog Tondy Rosického a Hanky Hanákové  najdete po kliknutí na podtržené jméno

Narození Adély Komoňové a Elišky Novotné-Syslové najdete po kliknutí na podtržené jméno

Polárka nás opustila

Vnoučata našich členů Lubora a Ilonky Šmídů, Jitky Warausové a manželů Veselských najdete po kliknutí na podtržené jméno

Historické vítězství Jedničky na Stezce 2017

Jarda Pšenička nás opustil 2017 , Parte , fotografie a video