1968

Stezka 1968

Stezka 1968

Horní řada : Fr Doležal,  Zd Chalupník ,  St Hejda   (zleva) Prostřední řada: Pe Temml,  Pe Stulík,  Prťák, PaSocha,To Rosický, Ji Gottwald   Dolní řada: He Hlubučková, Va Tomiška, a takto to popisuje...

Více

—————


Kontakt

Pavel Stulík (PaS)

603227967

Rukověť

Portréty lidí z Jedničky najdete na albu níže:

Seznam lidiček Jednicka-2_2015-1.xls  je zaheslován, heslo sdělí PaS mailem, resp. osobně

Sleziny :   návrh na 1.pol. 2017: 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6.

Nekrolog Tondy Rosického a Hanky Hanákové  najdete po kliknutí na podtržené jméno

Narození Adély Komoňové a Elišky Novotné-Syslové najdete po kliknutí na podtržené jméno

Polárka nás opustila

Vnoučata našich členů Lubora a Ilonky Šmídů, Jitky Warausové a manželů Veselských najdete po kliknutí na podtržené jméno