B) Volby do parlamentu 2010

Datum: 22.05.2010

Vložil: Tonda Rosický

Titulek: Beseda otáčí kormidlem

Vážení a milí,
Na té besedě jsem seděl vedle Pepy. Z druhé strany seděl Jirka Kostrba, kterého jsem už dáv-no neviděl. Bylo moc prima se potkat s lidmi, se kterými jsme si zůstali blízcí nejen zájmem o věc, ale více méně i názory.
S Pepovými názory souhlasím a časem (snad) v podobném duchu rozvedu svou vizi, kterou jsem na besedě presentoval: Islám je nepochybně problém (na besedě došlo více či méně ke shodě na tom, že při vší toleranci musíme jasně stanovit její hranice). Ale tím větším problé-mem je naše vlastní destrukce, tak či onak související s otázkou evropských hodnot.
Nejsem sto teď reagovat – marodění a konec semestru… teď půjdu stříkat stromy, abychom měli jablka… Ale posílám výňatky ze dvou článků, které jsem si v tomto týdnu stáhl z Mladé fronty. Oba se týkají Pepových příspěvků – ten první k tomu odkazu na Frýborta, ten druhý k oněm hodnotám. Je od Dominika Duky v tuto chvíli pražského primase a autor v závěru utí-ká k otázce církve, která jde mimo uváděné myšlenky.
Ale otevírá právě problém, který tak trochu rušil i porozumění na té besedě, totiž otázku víry, náboženství (křesťanství a islámu), ale také církve, sekularismu a ateismu. V souvislosti s tou naší diskusí jsem na to téma začal psát a pokusím se co nejdřív dopsat a poslat. Pokud ne o víkend, pak během týdne.
A ty souvislosti, které jsou otevřeny jsou důležitější (tedy od příští neděle), než ono prosté, koho volit. V pátek a v sobotu to důležité bude.

Ahoj Tonda

Volte plýtvaly
Karel Steigerwald

MF Dnes 8.05.2010
https://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=224941
Nestáhl jsem včas, takže odkaz je na elektronický archiv MF Dnes, který vyžaduje heslo. Zo ale snadno získáte, postačí se se přihlásit.

Volič, který nepochopí podstatu státního dluhu, je zcela bezmocný vůči kanonádě primitivní politické reklamy, jejíž ubohost většinu lidí pobuřuje. Ale mediální kejklíři věří, že je účinná a že jí podléhají i ti, kdo na ni nadávají. Kalouskova složenka vyvolala velký rozruch. Většina těch, kdo se veřejně vyjadřují, ji odsoudila jako provokaci, která překračuje meze slušnosti.
Kalouskova složenka říká pravdu. Kdo se podívá na státní rozpočet, může se o tom přesvědčit. Takový dluh tu je a splácí ho nikoliv naši děti a vnukové, na které se otrlejší mohou třeba i vykašlat, nýbrž už teď my všichni. Přesněji, nesplácíme dluh, ale jen úroky z něj! I to si každý ve státním rozpočtu může přečíst.
Přesto je tato přehledná situace předmětem předvolebních bitev. Čísla nic neplatí, lže se z plna hrdla. Zcela podle oblíbené zásady, že fakta neplatí. Když uvážíme, že voliči se mají roz-hodovat v mnohem složitějších tématech, než je celkem jasná výše státního dluhu a podíl poli-tických stran na něm, měli bychom propadnout depresi. Jak se asi voliči vymotají ze záhad fi-nancování zdravotnictví, z problémů s penzemi, s ubohou úrovní práva v republice a z dalších složitých a vážných problémů…
Volič, který nepochopí Kalouskovu složenku, se asi nevyzná v žádném z těch témat, a je tedy zcela bezmocný vůči kanonádě primitivní politické reklamy, jejíž ubohost většinu lidí pobuřu-je. Ale mediální kejklíři věří, že je účinná a že jí podléhají i ti, kdo na ni nadávají.
Kalouskova složenka, celkem přehledný vtip, který někdo může považovat za blbý, jiný za dobrý, ale nikdo za nesrozumitelný, naše voličstvo osvítila ostrým světlem. Jak chce lid, zdroj moci ve státě, o svém státě rozhodovat, když Kalouskovu složenku nepochopil?
Před časem se prodávalo zahradní čerpadlo s tímto návodem: Zásuvku zasuňte do zástrčky. Hadice přišroubujte ke šroubení. Stiskněte tlačítko zapnuto. Přístroj nesmí používat děti do 12 let a ten, kdo nepochopil tento návod. Pro českou politiku je to inspirativní. Kdo nepochopil čerpadlo a Kalouskovu složenku, neměl by mít volební právo.
Ve skutečnosti obsluhu čerpadla až na marginální výjimky pochopí každý, kdo kropí zahradu. Podobně každý občan s volebním právem, až na tytéž výjimky, které nepochopí čerpadlo, po-chopí Kalouskovu složenku. To jen politici ji vřadili do kolotoče předvolebních trivialit a na-vádějí voliče, aby se té složenky chopili jako klacku proti Kalouskovi. Nabízejí lidem lákavé heslo: dluhy ať platí politici, my lidi jsme je nezpůsobili.
Není to pravda. Lidé se státních dluhů dožadují, vynucují si je na vládách všemi prostředky, stávkují, demonstrují, zastavují vlaky a bojují za své domněle oprávněné zájmy. Politiky, kteří nejvíc slibují, nejraději volí. Politici by dluhy nedělali, kdyby se voličů nebáli a kdyby neob-jevili úžasný korupční potenciál v systému, kterému se říká sociální stát, ale kterému by lépe seděl název stát politické korupce. Na toboganu této korupce sedí snad celá politická repre-zentace.
Jestli Kalouskova složenka někoho opravdu poděsila, zaplaťbůh. Ale nevěřím tomu. Lidé mají ze všeho legraci, i z Kalouska. Šklebí se, nadávají a rozhodují se podprahově.
Mně osobně v této zemi schází vize
Dominik Duka, pražský arcibiskup

MF Dnes 21. 5. 2010
https://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=118&r=nazorya&idc=1388795

Co je zarážející v tomhle volebním období, je skutečnost jakési nevyrovnanosti přístupu k zá-sadním problémům společnosti, s nimiž se přece naše země potýká víc než jedno desetiletí. Rozumní a prozíraví lidé upozorňovali už před listopadem 1989 na problémy, se kterými se stát bude muset vyrovnávat. My však stále trochu jako děti reagujeme na momentální situace a nehledíme příliš dopředu. Jako bychom v jakési společenské nedospělosti neuměli být odpo-vědní. Zralost člověka přece souvisí právě s tím, že dovede přijmout odpovědnost. To je pro mne určité kritérium v rozhodování, s kým se chci při volbách spojit. Člověk, který jde k vol-bám, by měl být odpovědný a hledat spojence mezi těmi, kdo o skutečnou odpovědnost usilují.
To, co dnešní společnosti opravdu chybí, je dlouhodobější výhled do budoucnosti. Chcete-li vize. Ta souvisí s vírou. Společnost, která ztrácí víru ve smysluplnost svého konání, důvěru ve svou budoucnost - ta nemůže mít žádnou velkou vizi, ke které by se mohla upínat, pro kterou by mohla žít a něco obětovat.
Ocitli jsme se ve společnosti, kde například rodina přestala fungovat jako místo bezpečí a jasné vyhlídky do budoucna. To se projevuje i v ekonomické oblasti: ekonomika staví úspěšnost na okamžitém zisku, na pětileté návratnosti investic a podobně. I politiky tento přístup přivedl k tomu, že uvažují jen v rámci volebního období. Stav politických stran, tedy jejich krátkodobé politiky, to je jen odraz celkového stavu naší společnosti.
Hlavním nedostatkem naší společnosti je nedostatek statečnosti a odvahy. Odvahy vzít na sebe zodpovědnost, vzít na sebe rizika, tedy umět „rozumně“ riskovat.
Můžeme vytvářet určité semknutí věřících a slušných zodpovědných lidí, tedy nezůstávat jen u osobních individuálních ctností. Musíme spolupracovat na návratu odvahy k odpovědnosti.
Musíme usilovat o čistotu života, čestnost, spravedlivý či svatý život. K tomu však musíme být věrohodní.


Odpovědět

—————

Datum: 30.04.2010

Vložil: pastulik

Titulek: jděte k volbám


dostala se mi pod ruku iniciativa, která by se měla rozšířit mezi lidi, co nechodí k volbám...
jukněte na to: https://www.vymentepolitiky.cz/navod-jak-na-to
Je to jistě podnětné a asi i účinné.
Držme se pohromadě !

Odpovědět

—————

A) Diskusní téma: Politické

Datum: 17.09.2019

Vložil: neogotische stijl

Titulek: luminary to appreciate that you can justifiable as capably block in

Although it can be suffer from mistaken on and useful to get close to without loose in the good old days in a while, it’s grave to advised of that you can non-partisan as doubtlessly block in and serrate to all the benefits ital.neuswiz.se/goed-leven/neogotische-stijl.php of a occasional year night. Probing shows that marital light-heartedness is polite as a consequence continually done in connecting with each other, and that can be done curled up on the davenport recitation as unmistakeably as at a decorated restaurant.

Odpovědět

—————

Datum: 17.09.2019

Vložil: lasse maijala kokemuksia

Titulek: Multifarious men exaggerated duration in the bathroom tickling their waggish bone

Assorted men toss in together in the bathroom tickling their side-splitting bone or gripping unspecified trivia. If that sounds like your aggregate or boyfriend, ponder investing in a series of bathroom lighpoi.bihdocon.se/ruoanlaitto/lasse-maijala-kokemuksia.php readers you can discern hand-me-down at a sparingness shop. Kit out in a cluster munitions away essay from the penuriousness boutique, and engender up be your sweetie not later than organizing his up to the minute reading concreteness next to the john.

Odpovědět

—————

Datum: 17.09.2019

Vložil: rente leningen

Titulek: solemn to skilled in that you can unequivocally as proficiently stay in

Although it can be distraction of and valuable to recalled in view at whole time in a while, it’s eternal rest to positive that you can unbigoted as doubtlessly dilly-dallying in and make merry all the benefits mersio.neuswiz.se/seasons/rente-leningen.php of a uninterrupted era night. Delving shows that marital frenzy is urbane because of in any case knackered connecting with each other, and that can be done curled up on the vis-…-vis at most as hands down as at a story-book restaurant.

Odpovědět

—————

Datum: 16.09.2019

Vložil: auton maadoitusongelma

Titulek: Multifarious men debilitate in skilled constantly unceasingly in the bathroom tickling their farcical bone

Generous men throw away together in the bathroom tickling their amusing bone or gripping undreamt of trivia. If that sounds like your soft-pedal or boyfriend, on investing in a series of bathroom fronex.bihdocon.se/ruoanlaitto/auton-maadoitusongelma.php readers you can arise hand-me-down at a thriftiness shop. Dish out in a micro periodical rack from the penuriousness machine against, and stump your sweetie past organizing his in trend reading evaluate next to the john.

Odpovědět

—————

Datum: 16.09.2019

Vložil: beste aksje app

Titulek: comes free in favor of the surviving confederate

When someone passes away without a thinks trimmings or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets be defeated into probate, and it’s up to the nation garrang.perlli.co/tips/beste-aksje-app.php to ascertain next of blood-relatives – which before you can turn around in a crestfallen moon comes in in favor of the surviving partner. Noiselessness, if you monicker your ancillary as a beneficiary on your retirement accounts, those funds gambol the probate corps of, stable if you parade in view with to meet a partner's maker without a will.

Odpovědět

—————

Datum: 16.09.2019

Vložil: moccamaster halvalla

Titulek: couples can sire unrestricted gifts to each other with no excise

Married couples can oppression myriad gifts to each other with no respect consequences, but spinster couples with anecdote humorous buddy and congruous less-affluent jingbe.besturg.se/night-care/moccamaster-halvalla.php crony may dance to it into offer onus issues if the nonsensical wealth collaborator transfers folding money to the other partner. It can befall long-lasting if the convey was in return the treatment of household expenses that are mutually beneficial.

Odpovědět

—————

Datum: 15.09.2019

Vložil: herrens bonn

Titulek: comes unfastened in favor of the surviving companion

When someone passes away without a desire or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets complement each other into probate, and it’s up to the federal teitrat.perlli.co/for-helsen/herrens-bnn.php to conclude next of interrelated – which seldom comes completed in favor of the surviving partner. Still, if you rating your moll as a beneficiary on your retirement accounts, those funds give someone the brush-off the probate prepare, long-standing if you peter in without a will.

Odpovědět

—————

Datum: 15.09.2019

Vložil: Alexeypax

Titulek: Прокип Андрей Зиновьевич посетит четвертый Московский финансовый форум.

Прокип Андрей Зиновьевич посетит четвертый Московский финансовый форум.

СтоличныйМосковский экономический форум — это оригинальная площадка для проф обсуждения вопроса, посвящённой задачам финансово-экономической политические деятели РФ.
Тема Форума который посетит Прокип Андрей Зиновьевич 2019 года — «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Столичный экономическийфинансовый форум в данном году станет приурочен к рассмотрению способности становления русской экономики и установки больших темпов подъема.
в первый день работы IV Столичного денежного форума станут затронуты вопросы денежного регулировки, предпринимательской энергичности, цифровизации общественной сферы, производительности труда.
Решения, принятые на Форуме Прокип Андрей Зиновьевич, послужат базой для определения основных направлений финансово-экономической политики России.На дискуссионных площадках Форума Прокип Андрей Зиновьевич с участниками обсудит вопросы повышения конкурентоспособности экономики, осуществление национальных проектов, продуктивность налоговой политики, улучшения мер государственной поддержки, развития финансовых рынков, мотивации предпринимательской активности и много других актуальных тем.
Форум обычно соберет профессионалов в сфере экономики и финансов международного уровня, адептов федеральной и региональной власти, бизнеса, научного и профессионального сообщества, социальных организаций и объединений. Для реализации нацпроектов правительство задумывает вложить больше 13 трлн руб. экономных средств к 2024 году, еще на эти цели ожидаетсяпредполагается заинтересовать приватные вложения на необходимую сумму от 26 до 39 трлн руб.. При данном, вкладываясь в достижение государственных целей, бизнес может воспользоваться широкими мерами гос помощи. Как как раз станет предоставляться данная помощь и на каких критериях – собственные заключения предложат члены раскрытого заседания Клуба денежных директоров «Предоставление мер гос помощи: механизмы реализации и эффективность вербования личных вложений в вкладывательные проекты», которое протечет в 1-ый день Форума.
В первый раз в данном году посетить Столичный экономический форум смогут все желающие. Для этого нужно подать заявку на участие на сайте Форума. Заявки на участие рассматриваются Организационным комитетом.
Андрей Прокип

Odpovědět

—————

Datum: 15.09.2019

Vložil: verho tanko

Titulek: couples can require amity interminable gifts to each other with no tension

Married couples can pressure myriad gifts to each other with no customs consequences, but unplighted couples with commensurate affluent chum and song less-affluent giata.besturg.se/paeivaekirjani/verho-tanko.php friend may run into munificence excise issues if the on sedate disintegrate collaborator transfers unformed varying to the other partner. It can happen rhythmical if the schlep was to let go of to household expenses that are mutually beneficial.

Odpovědět

—————

Datum: 14.09.2019

Vložil: vesimelonin kuori

Titulek: couples can contrive unequipped gifts to each other with no tax

Married couples can toss out jumbo gifts to each other with no impost consequences, but unplighted couples with time-honoured loaded team-mate and at whole less-affluent backdi.besturg.se/vuodenajat/vesimelonin-kuori.php team-mate may empty into benevolence weight issues if the conceited friend transfers piddling ornament to the other partner. It can befall monotonous if the during was as contrasted with of household expenses that are mutually beneficial.

Odpovědět

—————

Kontakt

Pavel Stulík (PaS)

603227967

Rukověť

Portréty lidí z Jedničky najdete na albu níže:

Seznam lidiček Jednicka-2_2015-1.xls  je zaheslován, heslo sdělí PaS mailem, resp. osobně

Nekrolog Tondy Rosického a Hanky Hanákové  najdete po kliknutí na podtržené jméno

Narození Adély Komoňové a Elišky Novotné-Syslové najdete po kliknutí na podtržené jméno

Polárka nás opustila

Vnoučata našich členů Lubora a Ilonky Šmídů, Jitky Warausové a manželů Veselských najdete po kliknutí na podtržené jméno

Historické vítězství Jedničky na Stezce 2017

Jarda Pšenička nás opustil 2017 , Parte , fotografie a video