12.11.2018 22:13

Listopadová slezina

Byla v restauraci Na Hrádku. V příjemném prostředí se nás sešlo kolem 40-ti. Z muzikantů chyběl Jirka Valeček, což bylo zpočátku znát. Chyběl totiž i Dolejš a ostatní nebyli schopni přehrát, přezpívat hlučící (štěbetající) osazenstvo. Sešli se a oslavovali narozeniny: Olina Kettnerová, Jitka Warausová a Tomáš Kubát (j.h.). V hlásání bylo slyšet následující:

- Pidistezka v Líchovech (PROSAZ) se povedla. Dobře zajištěno Věrou Svobodovou a Tondou Peterkou, výlety zase Jimmy. Bylo pěkné počasí, nádherné terény a večerní posezení byla obohacena oslavami narozenin Pavly Voborníkové, Heleny Holcové, Jitky Komoňové a Michala Kamaráda. Pár fotografií najdete na albu Jimmyho, Pavla Stulíka, Jitky Komoňové , Ivy Kamarádové a Tondy Peterky .

- Oslavy 55-tin TAKu  v Kytlici. Bylo tam celkem 114 lidí, opět bylo pěkné počasí na výlety (KLíč, Jedlová...) a večer se vzpomínalo, hrálo a zpívalo. Pro představu je možné si pustit menší video Pavla Stulíka

- Martinské posvícení "Červeno modro bílé" bylo úspěšné jak organizačně, tak i finančně. Pár obrázků a videí najdete na : albu Pavla Stulíka a Jitky Komoňové . Na příští rok dohodnut termín 15.11.2019.

- Herakleidy Olympijské – v pátek 23. 11. 2018 , více informací najdete na webu TAKu   https://www.takpraha.cz/

- Koncert Sponte sua se koná v neděli 9.12.2018 od 18.00 hodin v Tereziánském sále břevnovského kláštera. Zvou Olina Kettnerová a Jarmila Vrbová.

- Koledy u Apolináře budou 17.12.2018 od 18-ti h a následná slezina bude v restauraci Na Klikovce, která by se mohla zařadit do soutěže o naši domovskou hospodu na sleziny.

- Lednová slezina je zamluvena v restauraci Na Hrádku na pondělí 14.1.2019

- Spanilka v Beskydech bude 1.víkend února. Zájemci se mohou hlásit hejtmanům T.Kubátovi (houfec D) a nebo Pavlu Hrabalovi (houfec B)

- Bál TAKu "Dědkovský" bude 5.4.19 v Domovině

- Nová trička Jedničky budou navazovat na předchozí verzi, zvažuje se doplnění "1" na záda a rukávy. Též se bude hledat materiál bavlněný s dostatečně volným otvorem u krku. Organizačně zajišťuje Simona Gábrišová, zájemci hlaste se jí co nejdříve.

 

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Stulík (PaS)

603227967

Rukověť

Portréty lidí z Jedničky najdete na albu níže:

Seznam lidiček Jednicka-2_2015-1.xls  je zaheslován, heslo sdělí PaS mailem, resp. osobně

Nekrolog Tondy Rosického a Hanky Hanákové  najdete po kliknutí na podtržené jméno

Narození Adély Komoňové a Elišky Novotné-Syslové najdete po kliknutí na podtržené jméno

Polárka nás opustila

Vnoučata našich členů Lubora a Ilonky Šmídů, Jitky Warausové a manželů Veselských najdete po kliknutí na podtržené jméno

Historické vítězství Jedničky na Stezce 2017

Jarda Pšenička nás opustil 2017 , Parte , fotografie a video