28.01.2013 12:40

Radošínské naivné divadlo - vstupenky

Radošínské naivné divadlo (RND má také 50-té výročí) vystoupí pro ještě větší slávu TAKu a u příležitosti 50 výročí založení TAKu v úterý 26.3.2013. Stránky divadla, ukázky hledejte na YouTube. Vstupenky budou na zajistí na výroční schůzi TAKu Ivanka Stulíková (zájemci objednejte, distribuce bude na únorové slezině). RND uvede pravděpodobně hru Polooblačno. 
K blížiacemu sa päťdesiatemu výročiu vzniku Radošinského naivného divadla napísal Stanislav Štepka veľkú dvojdielnu javiskovú hru zo života rodnej Radošiny a zároveň nepriamo aj Slovenska v predchádzajúcom dvadsiatom storočí. V smutnosmiešnej komédii Polooblačno, ktorú autor označil ako „prvú správu o mojom dvadsiatom storočí (1900 – 1950)“ s typickým štepkovským príznačným humorom, verne a farbisto zobrazuje tragikomické osudy jednoduchých ľudí, inšpirované konkrétnymi osobami a udalosťami, ktorí na pozadí komických i tragických dobových situácií a udalostí sa boria so životom a v závere hry (na začiatku päťdesiatych rokov) snívajú veľký a naivný sen o tom, že raz bude celkom inak a lepšie. Hudbu do hry skomponoval Juraj Haško, scéna a kostýmy sú dielom Mony Hafsahl, réžiu má Juraj Nvota. V inscenácii sa okrem protagonistov súboru (Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Soňa Norisová, Mojmír Caban, Svätopluk Malachovský) predstavia aj štyri nové mladé herecké nádeje a divadelná kapela

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Stulík (PaS)

603227967

Rukověť

Portréty lidí z Jedničky najdete na albu níže:

Seznam lidiček Jednicka-2_2015-1.xls  je zaheslován, heslo sdělí PaS mailem, resp. osobně

Nekrolog Tondy Rosického a Hanky Hanákové  najdete po kliknutí na podtržené jméno

Narození Adély Komoňové a Elišky Novotné-Syslové najdete po kliknutí na podtržené jméno

Polárka nás opustila

Vnoučata našich členů Lubora a Ilonky Šmídů, Jitky Warausové a manželů Veselských najdete po kliknutí na podtržené jméno

Historické vítězství Jedničky na Stezce 2017

Jarda Pšenička nás opustil 2017 , Parte , fotografie a video